Chính sách vận chuyển

VNJPBOOK phân phối cho khách hàng phạm vi cả nước theo chính sách vận chuyển như sau:

 

Đơn sách từ 200K trở lên: Miễn phí vận chuyển.

Đơn sách từ 100 – dưới 200K: Phí 20K.

Đơn sách dưới 100K: Phí 30K.

 

Sách sẽ được vận chuyển từ 2-5 ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Phone:070 5944 001
Fax: 0968 610 259
227 Trần Phú
Phường Trường An, Tp Huế
0